אנימציות שמוצגות במשרדי "עדן ספרינגס" הממוקמים בשוויץ
שומר מסך למשרד המנכ"ל
ברכת חג למסכים בכניסה למשרד